Dokumenty

AtletikaSLATN2022

Členské poplatky na rok 2021

Slávia Trenčín o.z. J .Halašu 2632/20, 911 08 Trenčín, SR, IČO:30998417 DIČ:2021264496

Členské a mesačné poplatky
Na zasadnutí mimoriadnej členskej schôdze Atletické oddielu zo dňa 19.10.2020 boli schválené nasledujúce členské a mesačné poplatky od Januára 2021:
Kategórie : žiaci
Členský oddielový poplatok 25,-€ jednorazovo v Januári 2021 + mesačne 20,-€ ( 10 mesiacov)
Kategórie mimo žiakov športovej školy: dorastenci / ky , juniori /ky, muži/ženy
Členský oddielový poplatok 50,-€ jednorazovo v Januári 2021 + mesačne 20,-€ do konca roku ( 12x)
Kategórie žiaci športovej školy: dorastenci / ky , juniori /ky, muži/ženy
Členský oddielový poplatok 50,-€ v Januári 2021 + 50 ,-€ v Júli

Všetky platby príspevkov treba posielať na transparentné číslo účtu :

Č.ú: SK05 0200 0000 0000 45336202

Variab. Symbol uviesť číslo mesiaca : napr. 01

Do poznámky uviesť AO Meno pretekára. Napr. AO Adam Ševčík mesačný poplatok

Z členských a mesačných poplatkov sa budú platiť:
Náklady na : telocvične, posilňovne, pomôcky, trénera, vitamíny, štartovné na preteky a iné náklady oddielu spojené s prípravou.

Ďakujem

Peter Ševčík – predseda atletického oddielu Slávia Trenčín o.z.

Vyhodnotenie sezóny 2020

AtletikaSG2020-3

Zápisnica z mimoriadnej schôdze

Zapisnica-z-mimoriadnej-cl.schodze