Kontakty

Atletika Trenčín

Štatutárni zástupcovia:

Predseda

Peter Ševčík

p.sevcik@ovn.sk

0903566441

Podpredseda

Simona Blanárová

blanarovasimona@gmail.com

0907344468

Podpredseda

Jozef Niko

nikojojo1405@gmail.com

0905764086

Tréneri:

Eva Hanuliaková :

vrhy a hody, atletika pre deti

eva.hanuliakova@centrum.sk

0907566835

Milan Sulety :

viacboje, skoky, prekážky

milansulety@gmail.com

0918722873

Simona Blanárová :

atletika pre deti

blanarovasimona@gmail.com

0907344468

Jozef Niko :

atletika pre deti, skok o žrdi

nikojojo1405@gmail.com

0905764086