Halové MSR Mužov a Žien

Dňa 20.-21.2.2021 sa konali MSR dospelých v hale Elán.

Naši pretekári si vybojovali celkovo 5 medailí ale aj veľa

ďalších pekných umiestnení a osobných výkonov.

Celkový prehľad všetkých výkonov našich atlétov :

Šupicová Lenka : 9,24s 60m pr. (2. miesto), 11,43m trojskok (4. miesto)

Kadák Mário : 13,46m trojskok (2, miesto), 180cm výška (10. miesto)

Hanuliaková Petra : 12,29m guľa (3. miesto)

Šupicová,Balajová,Hübschová,Molnárová : 1:47,52s 4x200m (2. miesto)

Lukšo,Niko,Jakal,Ševčík Adam : 3:34,59s 4x400m (2.miesto)

Lukšo,Kadák,Ševčík,Ševčík : 1:34,97s 4x200m (4.miesto)

Celerová Agáta : 7,71s 60m (5.miesto)

Hübschová Lívia : 26,74s 200m (5.miesto), 534cm diaľka (5.miesto), 8,08s 60m (9.miesto)

Tináková Emma : 11,16m (5.miesto)

Lukšo Mário : 23,15s 200m (5.miesto), 54,39s 400m

Zavřelová Ema : 9,61s 60m pr. (3.miesto dorast), 10,68m trojskok (6.miesto)

Molnárová Michaela : 160cm výška (6.miesto)

Niko Adrián : 320cm žrď (6.miesto), 588cm diaľka (11.miesto)

Jakal Dalibor : 8:56,93s 3000m (7.miesto os.rekord)

Ševčík Lukáš : 7,27s 60m (12.miesto ,os. rekord)

Ševčík Adam : 52,17s 400m (7.miesto)

Balajová Tamara : 8,29s 60m (17.miesto), 27,25s 200m (10.miesto)

Sýkorová Vanesa : 11,39m guľa (1. miesto dorast)

Všetkým pretekárom gratulujeme k dosiahnutým výkonom !!

Míting v Budapešti

V sobotu 13.2.2021 sa naši atléti zúčastnili mítingu v Budapešti keďže pretekanie na Slovensku je v nedohľadne. A veru počínali si skvele , keď väčšina si spravila osobné rekordy na čele s Michaelou Molnárovou a jej Slovenským dorasteneckým rekordom , ktorý nakoniec neuznali pre väčšie vzdialenosti medzi prekážkami !!

Výkony pretekárov : Molnárová Miška 60m prek. 8,75s os.rekord

Cellerová Agáta 60m 7,70s os.rekord , 200m 25,75s os.rekord (juniorky)

Hübschová Lívia 60m 8,00s os.rekord , 200m 26,64s (dorast)

Šupicová Lenka 60m prek. 9,16 s (juniorky) os.rekord , trojskok 11,11m

Ševčík Lukáš 60m prek. 8,24s os.rekord 2 miesto (juniori)

Kadák Mário 60m prek. 8,69s (3.miesto) , trojskok 13,18m os.rekord (juniori)

Balajová Tamara 60m 8,23s , 200m 26,74s (dorast)

Zavřelová Ema 60m prek. 9,52s os.rekord (dorast)

Mikula Gabriel 60m prek. 8,97s os.rekord (dorast)

Tináková Emma 60m prek.9,78s , trojskok 10,64m (juniorky)

Ševčík Adam 400m 51,56s ( 14.2.2021 Elán míting)

Jakal Dalibor 3000m 8:57,05 (14.2.2021 Elán míting) 4 miesto

Úžasné vystúpenie na prvých pretekoch !!! Všetkým gratulujeme !!!