Detská P-T-S – Celoslovenské finále

V piatok 24.5.2024 sme sa pred veľkým atletickým mítingom PTS v Banskej Bystrici zúčastnili ako postupujúce družstvo z krajského kola Finále Detskej PTS. Keďže počasie nám moc neprialo, preteky sa uskutočnili v športovej hale Dukla. Súťažili sme v trošku pozmenených disciplínach: hod medicinbalom, skoky cez švihadlo 30s, beh cez prekážky, prekážková dráha Formula a 3- minútový beh. V naozaj silnej konkurencii sme obsadili pekné 10. miesto 👏 Družstvám umiestnením na medailových pozíciach gratulujeme 👏, my sa posnažíme potrénovať a budúci rok tiež postúpiť a vylepšiť naše umiestnenie 😉 ( autor: Atletika pre deti Trenčín )